Ponúkame služby vysokej kvality pri vzdelávaní adeptov v oblasti zvárania a snažíme sa zabezpečiť tak maximálnu spokojnosť našich zákazníkov. Chceme byť úspešnou, prosperujúcou firmou a prostredníctvom neustáleho zlepšovania ponuky a skvalitňovania služieb dosiahnuť vedúce postavenie na trhu.

Zváračská škola, zváračské kurzy

Zváračská škola 089 – Ing. Milan Čillík je súkromná firma založená v r. 1992.

Svoju činnosť orientuje na vzdelávanie adeptov zvárania. ZŠ 089 ako školiace stredisko ATB VÚZ – PI SR, P.Z. a.s. a UNO Praha
zabezpečuje školenia zváračov zamerané na:

  • zváranie kovov
  • zváranie plastov s výstupom „Európsky zvárač plastov“ pre moduly M1 - M5 podľa STN EN 13 067

zs089Našou hlavnou prioritou je spokojnosť našich zákazníkov so službami, ktoré ponúkame v požadovanej kvalite a v stanovených termínoch.

Zváračská škola 089 je silná spoločnosť s významným postavením na Slovensku v oblasti školenia zváračov.

V roku 2008 sme získali certifikát ISO 9001:2000 platný pre model zabezpečenia kvality v oblasti:

Výroba, montáž a rekonštrukcie oceľových zváraných konštrukcií, zváračské práce a vzdelávanie zváračov.

Vysoká kvalita poskytovaných školení je garantovaná používaním najmodernejších technológií a postupov vo vzdelávaní zváračov, ako aj nepretržitým zvyšovaním kvalifikácie systematickým preškoľovaním a zvyšovaním odbornosti našich zamestnancov.